Tibetan Characters
日本語ラサ方言アムド方言
メニューください。
kha lag gi tho gcig bstan rogs gnang
tshal tho ngar cig byin ra
あれください。
pha gi gnang rogs gnang
gan cig byin ra
これください。
'di gnang rogs gnang
'di cig byin ra
おいしいですか?
zhim po 'dug gas
'di e zhim gi
辛いですか?
kha tsha po 'dug gas
'dis kha e tsha gi
甘いですか?
mngar mo 'dug gas
'dir ka ra e bro gi
ありますか?
'dug gas
e yod gi
注文と違います。
ngas 'di mngag rgyu ma byung
ngas bshad no 'di ma red
たばこ吸ってもいい?
tha mag 'then na'i 'grig gi red pas
du ba 'then na e chog
おいしかった。
zhim po byung
zhe gi zhim thal
お勘定お願いします。
'dzin gnang rogs gnang
rtsis zhig rgyob ra
辛くしないでください。
kha tsha po ma bzos rogs gnang
la rgyu'u mi dgos
レストラン
za khang
za khang
食事
kha lag
za ma
メニュー
kha lag gi tho
tshal tho
ベジタリアン
---
---
ノンベジ
---
---
パン
bag leb
go re
ミルク
'o ma
'o ma
コーヒー
ka hphe
kha hphe
紅茶
ja
ja
砂糖
ci ni
bye ma ka ra
tshwa
tshwa khu
'khyags pa
dar
chu
chu
ミネラルウォーター
rdza chu bsil ma
rdza chu bsil ma
ライス
'bras
'bras
chang
chang
ビール
sbi ya
sbi rag
sgo nga
sgo nga
スープ
thang
khu ba
ナイフ
gri
gri
フォーク
rkang phra
so thur
kho'o tse
thur ma
スプーン
thur ma
khem bu
楊枝
so sngog yag
ya chan
チップ
rngan pa
gla cha