Tibetan Characters
日本語ラサ方言アムド方言
助けて!
sku mkhyen rogs pa cig gnang dang
警察を呼んでください。
pu li si skad gtang rogs gnang
nyen rtog pa cig bos ra
病院に連れて行ってください。
sman khang la bskyal rogs gnang
sman khang nang la khyer rogs zhig byos ra
お腹が痛いです。
grod khog na gis
nga'i pho ba kho'u gi
気分が悪いです。
gzugs po bde po mi 'dug
sems mi skyid gi
支配人を呼んでください。
sbyin bdag skad gtang rogs gnang
'go ba bos ra/+ngar bshad rgyu zhig yod gi
荷物がなくなりました。
ca lag brlag shag
ca lag bor btang gzig
やめてください。
ma byos dang
de ma byed ra
泥棒!
rkun ma
rkun ma yod gi
忘れ物をしました。
ca lag lus shag
brjed song gzig
お前なんか怖くない。
nga khyed rang la bzhed kyi mi 'dug
nga khyod la skrag ni ma red
警察
pu li si
nyen rtog pa
病院
sman khang
sman khang
腹痛
grod khog na gis
pho ba khu'u gi
頭痛
mgo na gis
mgo khu'u gi
吐き気
skyug mer lang gis
skyug rgyu yong gi
めまい
mgo yu 'khor gyis
mgo yom 'khor gi
下痢
grod khog bshal gyis
pho ba bshal gi yod gi
怪我
rma
rma kha
sman
sman
アレルギー
---
泥棒
rkun ma
rkun ma
注射
sman khab
sman khab
医師
am chi
sman pa
事故
brdab skyon
chag sgo
火事
me shor ba
me dgra
忘れ物
ca lag lus pa
brjed rgyu
財布
sba khug
sgor khug
荷物
ca lag
ca lag